Skip to main content

Show filters

Hide filters

ремонтиране на медицинско оборудване

Description

Description

Ремонтира или модифицира медицински уреди и помощни устройства в съответствие със спецификациите.

URI на понятието

Status

released