Skip to main content

Show filters

Hide filters

контролно-измервателни уреди

Description

Description

Научна и инженерна дисциплина, посветена на контрола на променливите в процесите на производство. Тя също така се съсредоточава върху проектирането на системи с желано поведение. Тези системи използват сензори за измерване на работните характеристики на изделието, което се контролира.

URI на понятието

Status

released