Skip to main content

Show filters

Hide filters

установяване на междудисциплинарни връзки с други предмети

Description

Description

Открива корелации и връзки между предмета на експертен опит и други теми. Взема решения за приравнителен подход към учебния материал заедно с учителя по съответния предмет и коригира плановете за уроците.

Връзки

URI на понятието

Status

released