Skip to main content

Show filters

Hide filters

преценяване на бюджета за плановете за вътрешен дизайн

Description

Description

Изчислява бюджета за планове за вътрешен дизайн. Проследява общите разходи и изискванията по отношение на материалите.

URI на понятието

Status

released