Skip to main content

Show filters

Hide filters

координиране на превозите на отпадъчни материали

Description

Description

Организира транспортирането на опасни или безопасни отпадъци от клиента до съоръжението за третиране, съхранение или обезвреждане на отпадъци и гарантира, че всички процедури са в съответствие със законодателството в областта на околната среда.

URI на понятието

Status

released