Skip to main content

Show filters

Hide filters

участие в дебати

Description

Description

Съставя и представя аргументи, които се използват в конструктивни дебати и дискусии с цел убеждаване на насрещната страна или неутрална трета страна в позицията на дискутиращия.

Връзки

URI на понятието

Status

released