Skip to main content

Show filters

Hide filters

боравене с механизмите за управление на хидравлични машини

Description

Description

използва правилно механизмите за управление на специализирани машини, като задвижва клапи, ръчни колела или реостати и управлява потока на горива, вода и сухи или течни свързващи вещества към машините.

Връзки

URI на понятието

Status

released