Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на работа на терен

Description

Description

Провежда работа на терен или изследвания, които включват събирането на информация извън лабораторията или работната среда. Посещава места, за да събира конкретна информация за терена.

URI на понятието

Status

released