Skip to main content

Show filters

Hide filters

иновации в сестринските грижи

Description

Description

Методи и инструменти, използвани за постигане на новаторски промени и подобряване на качеството в областта на сестринските грижи.

URI на понятието

Status

released