Skip to main content

Show filters

Hide filters

съвременна теория на портфейла

Description

Description

Теорията за финансите, която се опитва да увеличи максимално печалбата от инвестицията, еквивалентно на поетия риск, или да намали риска за очакваната печалба от дадена инвестиция чрез разумен избор на правилната комбинация от финансови продукти.

Връзки

URI на понятието

Status

released