Skip to main content

Show filters

Hide filters

концепции на бизнес стратегия

Description

Description

Терминология, свързана с проектирането и изпълнението на основните тенденции и цели, които се предприемат от ръководителите на дадена организация, като се вземат предвид нейните ресурси, конкуренция и околна среда.

Връзки

URI на понятието

Status

released