Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

гарантиране на спазване на политиките

Description

Description

Гарантира спазването на законодателството и процедурите на дружествата по отношение на здравословните и безопасни условия на труд на работното място и в обществените зони по всяко време. Осигурява информираност и съответствие с всички политики на дружеството във връзка със здравето и безопасността и равните възможности на работното място. Изпълнява други задължения в границите на разумно изискуемото.

Връзки

URI на понятието

Status

released