Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на писмено съдържание

Description

Description

Съобщава информация в писмена форма чрез цифрови или печатни медии в съответствие с нуждите на целевата група. Структурира съдържанието съгласно спецификациите и стандартите. Прилага граматичните и правописните правила.

Алтернативен етикет

осигуряването на писмено съдържание

професионално писане

осигуряване на професионално написан текст и съдържание

осигуряване на писменото съдържание

предоставяне на съдържание

Връзки

URI на понятието

Status

released