Skip to main content

Show filters

Hide filters

правила и норми на гражданското въздухоплаване

Description

Description

Познания за правилата, нормите и сигналите в гражданското въздухоплаване, включително сигналите за водене на въздухоплавателните средства.

URI на понятието

Status

released