Skip to main content

Show filters

Hide filters

водене на регистър за доставките на стоки

Description

Description

Води записи на доставките на стоки; отчита несъответствия при контрола на разходите с цел поддържане на правилни нива на инвентара.

Връзки

URI на понятието

Status

released