Skip to main content

Show filters

Hide filters

философски учения

Description

Description

Различни набори от философски идеи и стилове в историята, като калвинизъм, хедонизъм и кантианизъм.

Алтернативен етикет

философски школи

URI на понятието

Status

released