Skip to main content

Show filters

Hide filters

насърчаване на осведомеността по социални въпроси

Description

Description

Насърчава разбирането на динамиката на социалните отношения между отделни лица, групи и общности. Популяризира важността на правата на човека и положителното социално взаимодействие, както и включването на социалната осведоменост в образованието.

URI на понятието

Status

released