Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на интегрираното проектиране на сгради

Description

Description

Използва цели и задачи като средство за измерване на успеха на предложените проекти. Прилага, обединява и оценява усъвършенствани методи за анализ на взаимодействието между енергийните системи, архитектурните концепции, проектирането и използването на сградите, външните климатични условия и системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК).

URI на понятието

Status

released