Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на услугата за обслужане на клиенти

Description

Description

Управлява предоставянето на услуги на клиентите, включително дейности и подходи, които имат важна роля в обслужването на клиенти чрез търсене и прилагане на подобрения и развитие.

URI на понятието

Status

released