Skip to main content

Show filters

Hide filters

наблюдаване с оглед максимизиране на производството

Description

Description

Наблюдава установяването на процесите в завода и ефективността, за да гарантират максимални производствени нива.

URI на понятието

Status

released