Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на оборудване за хора с увреждания в превозни средства

Description

Description

Гарантира, че превозното средство е оборудвано със съоръжения за достъпност, например подемни устройства за инвалиди, предпазни колани, ограничителни колани и скоби или каишки за инвалидни колички.

URI на понятието

Status

released