Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на консултации със заинтересовани страни относно осъществяването на продукция

Description

Description

Провежда консултации с различни хора и групи, притежаващи дял в продукцията. Осведомява се за практическата страна на продукцията и съобщава новата информация.

URI на понятието

Status

released