Skip to main content

Show filters

Hide filters

промишлени отоплителни системи

Description

Description

Отоплителни системи, използващи газ, дървесина, нефт, биомаса, слънчева енергия и други възстановими енергийни източници и техните принципи за енергоспестяване, приложими специално за промишлени сгради и съоръжения.

URI на понятието

Status

released