Skip to main content

Show filters

Hide filters

търгуване с ценни книжа

Description

Description

Купува или продава търгуеми финансови продукти, например капиталови и дългови ценни книжа, за своя сметка или за сметка на частен клиент, корпоративен клиент или кредитна институция.

URI на понятието

Status

released