Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на проучване за приложимост на водорода

Description

Description

Извършва оценка на използването на водорода като алтернативно гориво. Сравнява разходите, технологиите и наличните източници за производство, транспортиране и съхранение на водород. Отчита въздействието върху околната среда, за да подпомогне процеса на вземане на решения.

Алтернативен етикет

...

оценка на приложимостта на водорода

URI на понятието

Status

released