Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на пряко представяне

Description

Description

Изнася реч или беседа, в които демонстрира и разяснява пред аудитория нов продукт, услуга, идея или творба.

Връзки

URI на понятието

Status

released