Skip to main content

Show filters

Hide filters

взаимодействие между сградите, хората и околната среда

Description

Description

Познания за връзките и взаимодействията между хората, сградите и околната среда с цел приспособяване на архитектурните произведения към човешките потребности.

Връзки

URI на понятието

Status

released