Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на проучвания сред потребителите

Description

Description

Анализира резултатите от анкети, попълнени от пътници/клиенти; анализира резултатите, за да идентифицира тенденциите и да направи заключения.

URI на понятието

Status

released