Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на предпазно оборудване в строителството

Description

Description

Използва елементи на предпазно облекло, например обувки със стоманена предна част и приспособления като защитни очила, за да се сведе до минимум рискът от злополуки в строителството и да се намалят нараняванията при авария.

Връзки

URI на понятието

Status

released