Skip to main content

Show filters

Hide filters

производство на енергия от биогаз

Description

Description

Производство на енергия за отопление и питейна топла вода, при което се използва биогаз (биогазът се генерира на различно място), както и неговият принос за енергийните характеристики.

URI на понятието

Status

released