Skip to main content

Show filters

Hide filters

установяване на комуникация с чужди култури

Description

Description

Стреми се да разбира културните кодове на обществото, в което оперира дружеството, и да установява стабилна комуникация и взаимно разбирателство с представителите на това общество.

URI на понятието

Status

released