Skip to main content

Show filters

Hide filters

правила и норми за превоза на опасни вещества

Description

Description

Познания за най-широко прилаганите регулаторни схеми за транспортиране на опасни материали. Познания за специфичните регулаторни рамки, например нормативните документи на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) за опасни товари (DGR) в областта на въздушния транспорт, или Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (Кодекс IMDG) за превоз на опасни материали по море.

Връзки

URI на понятието

Status

released