Skip to main content

Show filters

Hide filters

електрически генератори

Description

Description

Принципите и операциите на изделия, които могат да преобразуват механичната енергия в електрическа енергия, например динама и алтернатори, ротори, статори, обвивки и полета.

Връзки

URI на понятието

Status

released