Skip to main content

Show filters

Hide filters

следване на производствения график

Description

Description

Следва производствения график, като взема предвид всички изисквания, срокове и нужди. В графика се посочва кои стоки следва да бъдат произведени за всеки времеви период и се съдържат различни опасения във връзка с производството, персонала, инвентаризацията и т.н. Обикновено е свързан с частта от производството, в която планът посочва кога и каква част от всеки продукт ще бъде поискана. Използва цялата информация в реалното изпълнение на плана.

Връзки

URI на понятието

Status

released