Skip to main content

Show filters

Hide filters

преценяване на разходите за поддръжка на бижута и ръчни часовници

изготвяне на финансови документи, данни, доклади или бюджети

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Общуване

докладване на факти

анализ и оценка на информация и данни

достъп и анализиране на цифрови данни

обработка на цифрови данни

анализ и оценка на информация и данни

оценяване на данни, информация и цифрово съдържание

проверяване на данни

документиране и записване на информация

документиране на технически проекти, процедури, проблеми или дейности

работа с компютри

достъп и анализиране на цифрови данни

управление, събиране и съхранение на цифрови данни

извършване на анализ на данни

докладване на резултати от анализ

осигуряване на доклади с анализ на разходите и ползите

изчисляване и оценка

оценка на нуждите от ресурси

умения

информационни умения

анализ и оценка на информация и данни

анализ на финансови и икономически данни

оценяване на финансовата жизнеспособност

преценяване на разходите за поддръжка на бижута и ръчни часовници

Description

Description

Изчислява общите разходи за поддръжка на часовници или бижута.

URI на понятието

Status

released