Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на екип

Description

Description

Осигурява ясни и ефективни канали за общуване във всички отдели в рамките на организацията и помощните функции, както вътрешно, така и външно, като гарантира, че екипът е запознат със стандартите и целите на отдела/стопанската единица. Прилага дисциплинарни процедури и процедури за подаване на жалби, както е необходимо, като гарантира, че се постига справедлив и последователен подход към управление на резултатите. Помага в процеса по набиране на персонал и управлява, обучава и мотивира служителите да постигнат/надхвърлят потенциала си чрез ефективни техники за управление на резултатите. Насърчава и разработва екипна етика сред всички служители.

Връзки

URI на понятието

Status

released