Skip to main content

Show filters

Hide filters

подкрепа за въвеждането на системи за управление на качеството

Description

Description

Подкрепя въвеждането на нови стопански процеси, за да подпомага постигането на стандарти за качество, например подобряване на организационната структура или изготвяне на нови процедури в случай на качествени дефекти.

URI на понятието

Status

released