Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на чужди езици в туризма

Description

Description

Използва владеенето на чужди езици устно или писмено в туристическия сектор, за да общува със сътрудници или с клиенти.

URI на понятието

Status

released