Skip to main content

Show filters

Hide filters

сътрудничене в ежедневната дейност на дружеството

Description

Description

Сътрудничи и извършва практическа работа с други отдели, мениджъри, ръководители и работници в различни аспекти на стопанската дейност: от изготвянето на счетоводни отчети, предвиждайки маркетинговите кампании, до контакт с клиентите.

URI на понятието

Status

released