Skip to main content

Show filters

Hide filters

монтиране на водна помпа

Description

Description

Монтира устройство, което изпомпва водата от по-ниско до по-високо местоположение. Поставя помпата в правилната позиция, като внимава да не се излагат чувствителни части на водата. Свързва помпата с водопроводните тръби и захранващ източник.

URI на понятието

Status

released