Skip to main content

Show filters

Hide filters

подход, насочен към младежите

Description

Description

Интересите, нуждите, проблемите и психологията на младежите и тяхната среда, проблемите, които ги засягат, както и възможностите и услугите в тяхна подкрепа.

URI на понятието

Status

released