Skip to main content

Show filters

Hide filters

наблюдаване на националната икономика

Description

Description

Упражнява надзор върху икономиката на дадена държава и нейните финансови институции, например банки и други кредитни институции.

URI на понятието

Status

released