Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на въздействието върху околната среда

Description

Description

Прилага мерки за свеждане до минимум на биологичното, химичното и физическото въздействие на минната дейност върху околната среда.

URI на понятието

Status

released