Skip to main content

Show filters

Hide filters

граматика

Description

Description

Набор от структурни правила, уреждащи състава на изреченията, фразите и думите на даден език.

Връзки

URI на понятието

Status

released