Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на бюджети на програми за социални услуги

Description

Description

Планира и управлява бюджети за социални услуги, обхващащи програми, оборудване и услуги за подкрепа.

URI на понятието

Status

released