Skip to main content

Show filters

Hide filters

предоставяне на информация относно лихвени проценти

Description

Description

Информира потенциалните кредитополучатели относно процента, при който на кредитора се изплаща компенсация за използването на активи, например заети парични средства, и на какъв процент от заема отговаря лихвата.

Връзки

URI на понятието

Status

released