Skip to main content

Show filters

Hide filters

подпомагане на учащите в процеса на учене

Description

Description

Подпомага и обучава учащите в тяхната работа, осигурява практическа помощ и насърчаване.

Връзки

URI на понятието

Status

released