Skip to main content

Show filters

Hide filters

мерки за психологическо лечение

Description

Description

Мерките за психологическо лечение на хора от всички възрасти и групи с цел подобряване на уменията за лечение и на разпоредбите за транскултурните аспекти и аспектите, свързани с равенството между половете.

URI на понятието

Status

released