Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване относно ремонтните дейности на железопътна инфраструктура

Description

Description

Формулира съвети за поддръжката, ремонта или модернизацията на инспектираната железопътна инфраструктура.

URI на понятието

Status

released