Skip to main content

Show filters

Hide filters

съдействие при раждане при животните

Description

Description

Оказва помощ при раждането на животни и се грижи за новородените селскостопански животни. Осигурява чисто и спокойно място, където животното да роди. Държи на разположение чисти кърпи за подсушаване и бутилка с йод.

URI на понятието

Status

released